DEMİR BÜKEY AKADEMİ'NİN MİSYONU


Trafikte araç kullanmak bugüne kadar ihmal edilmiş ve önemsenmemiş bir konudur. Bu noktada, başımıza bir kaza geldiğinde, ya da yakınlarımızdan birini kaybettiğimizde çaresizlik içinde kalmaktansa, her bireyin toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmaya çaba göstermesi gerekir. Çağdaş ve güvenli bir trafik ortamı oluşması için sürücülerin eğitilmesi ve trafik bilinci oluşturulması şarttır. Defansif Sürücülük Eğitimleri bu çabanın ilk adımları olmalıdır. 

Trafik kazalarında sürücü hata payı %98'lerdedir. Sürücü hatalarını en az % 80 oranında azaltan Defansif Sürücülük Eğitimleri, ülkemizdeki trafik kazalarıyla oluşan can ve mal kayıplarında azalma sağlayacak en etkili yöntemdir.

Trafikte hayatta kalmanın yollarını öğreten Defansif Sürücülük Eğitimleri, çalışanlarının ve ailelerinin hayatlarına değer veren, kazalar sonucunda meydana gelebilecek iş gücü ve maddi kayıpları dikkate alan her kuruluş için öncelikli bir eğitimdir. 


Şirketlerin iş kazası yapmamak, insanlara ve şirket mallarına zarar vermemek ve çevrenin korunmasıyla ilgili ortak hedeflerinde, eğitim her zaman başrolü oynamaktadır. Önce güvenlik ilkesinden hareketle bazı büyük şirketler Demir Bükey Akademi'den eğitim almadan çalışanlarına araç teslim etmemektedir. Bu eğitimler sonucunda katılımcıların daha bilinçli ve duyarlı olarak trafiğe çıkmaları, olabilecek kaza risklerini en aza indirgemektedir.


Demir Bükey Akademi'nin temel misyonu;

  1. Trafik kazalarını bireysel ve kurumsal eğitimlerle en aza indirmek.
  2. Sürücülere doğru bilgileri öğretmek ve Defansif Sürücülük ilkelerini benimsetmek,
  3. Trafiğe kapalı alanlarda uygulamalı eğitimlerle, sürücülerin araçlarının dinamik özelliklerini ve limitlerini tanımalarını sağlamak,
  4. Trafik sorununun çözümüne yönelik etkin ve kalıcı toplumsal projeleri hayata geçirmek,
  5. Sürücülükle ilgili her konuda gelişmeleri takip etmek, doğru bilgiye sahip olmak, otoriterliğini ve güvenilirliğini korumak, medyayla ve toplumla iyi bir iletişime sahip olmaktır.